Πλήρωση της θέσης σχολικής βοηθού/συνοδού ως αντικαταστάτρια για παιδιά με ειδικές ανάγκες

16 Μαρτίου, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Σχολική Εφορεία Αχερίτου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση της θέσης σχολικής βοηθού/συνοδού ως αντικαταστάτρια για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου – Βρυσούλων - Αχερίτου.  Η περίοδος αντικατάστασης είναι από 26 Μαρτίου μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου και στο Δημοτικό Σχολείο από την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση αντικαταστάτριας.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να επιστραφούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου στο κουτί προσφορών το αργότερο μέχρι τις 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίας :  Δημοτικό Σχολείο 23-962335

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΧΕΡΙΤΟΥ