ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΕ

Το ΣΚΕ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων - Αχερίτου προκηρύσσει θέση part time ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, 3 ώρες την ημέρα κατα τους χειμερινούς μήνες δηλ. απο Οκτώβριο - Μάιο και 4 ώρες την ημέρα κατα τους καλοκαιρινούς μήνες απο Ιούνιο-Σεπτέμβριο έκαστου έτους για το ΣΚΕ.


Ωράριο Εργασίας:

  • 12:00-15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)χειμερινούς μήνες
  • 11:30 - 15:30 (καλοκαιρινούς μήνες)


Απαιτούμενα Προσόντα

Κάτοχος Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης


Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση cmike@cytanet.com.cy και να συνοδεύονται απο Βιογραφγικό σημείωμα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σημειώνεται οτι θα υπογραφεί συμβόλαιο εργασίας δοκιμαστικά για μέχρι το τέλος του έτους 2018, με δυνατότητα αναναίωσης.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 19/6/2018 ώρα 1:00 μ.μ


Για πληροφορίες 99 637792, Πρόεδρος ΣΚΕ, Μιχάλης Καούνας