Υπηρεσίες

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                      ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κοινοτικό Συμβούλιο                                                        23-962346

Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ)                            23-962346

 

ΣΧΟΛΕΙΑ

Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός                                            23-962230

Δημόσιο Νηπιαγωγείο                                                      23-962000

Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου                                              23-962335

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΠΕ Φρενάρου-Αχερίτου                                                23-962349

 

ΙΑΤΡΕΙΟ

Ιατρική Μονάδα                                                              23-962868