Μνημείο Μάνα Πεσόντων και Αγνοουμένων

Σε ένδειξη τιμής προς τους ανθρώπους της κοινότητας, που έδωσαν την ίδια τους την ζωή για την ελευθερία της Κύπρου, η κοινότητα Αχερίτου, έχει ανεγείρει μνημείο προς τιμή της μάνας πεσόντων και αγνοουμένων του 1974.

Το μνημείο Μάνα Πεσόντων και Αγνοουμένων βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο.