ΕΡΓΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κοινοτικό Συμβούλιο

Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

23-962346

23-962346

ΣΧΟΛΕΙΑ

Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός

Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

23-962230

23-962000

23-962335

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΠΕ Φρενάρου-Αχερίτου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

23-962349

ΙΑΤΡΕΙΟ

Ιατρική Μονάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

23-962868