Εκκλησία Αγίου Γεωργίου

Η Εκκλησία Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο βόρειο άκρο της κοινότητας.

Είναι ένα μικρό εκκλησάκι βυζαντινού ρυθμού μονόκλιτο με τρούλο. Ανάγεται στο 15ο– 16ο αιώνα.Βρίσκεται στη γεωγραφική ζώνη Φρενάρου, αλλά παραχωρήθηκε ολόκληρη η περιοχή, για να δημιουργηθεί σήμερα ο Προσφυγικός Συνοικισμός που φέρει το όνομα «Άγιος Γεώργιος Αχερίτου».

Όταν καταστράφηκε ο παλαιός οικισμός του Αγίου Γεωργίου στα μέσα του 16ου αιώνα οι εικόνες μεταφέρθηκαν στην Αχερίτου. Λειτουργεί κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου, όπου πολλοί πιστοί παρευρίσκονται για προσκύνημα.

(Πηγή:Βιβλίο Αχερίτου)