Κατηχητικές Συνάξεις

Στην ενορία Αγίου Δημητρίου Συνοικισμού Αγίου Γεωργίου Αχερίτου-Βρυσούλλων λειτουργούν από τη δεκαετία του ’80 Κατηχητικές Συνάξεις με πολύπλευρο και διαχρονικό έργο. Σ’ αυτές συμμετέχουν παιδιά προσχολίκης ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές. Επίσης πραγματοποιούνται συναντήσεις για νέους και νέες, γυναίκες και άνδρες.

Στα πλαίσια των Κατηχητικών Συνάξεων έχουν ιδρυθεί φιλαρμονίκη, η οποία παιανίζει στις παρελάσεις και λαμπαδηφορίες κατά τις εθνικές επετείους και θεατρική ομάδα από παιδιά και ενήλικες. Παραδίδονται επίσης μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Οι Κατηχητικές Συνάξεις Αγίου Δημητρίου πραγματοποιούν διάφορες πολιτιστικές, πνευματικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ενώ συμμετέχουν συχνά ως οργανωμένο σύνολο σε εκδηλώσεις της κοινότητας.