Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας – ΣΚΕ

Η ίδρυση του Σ.Κ.Ε έγινε στις 17/3/1990 σε κοινή συνάντηση όλων των οργανωμένων συνόλων καθώς και παραγόντων της κοινότητας με τη συνεργασία του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας.

Τα έσοδα του Σ.Κ.Ε προέρχονται απο τις κρατικές χορηγίες, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας, τα τροφεία, απο τις διάφορες εκδηλώσεις και εισφορές, καθώς επίσης και απο το Κοινοτικό Συμβούλιο και το Σύνδεσμο Γονέων.

Τα έξοδα είναι πάρα πολλά όπως η συντήρηση και η επέκταση κτιρίων, η διαμόρφωση χώρων, η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ανεμιστήρων, η αγορά και η αντικατάσταση κρεβατιών καθώς και η παροχή προγεύματος και γεύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Αγίου Γεωργίου Βρυσουλών-Αχερίτου αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Μιχάλης Καούνας

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ανδρέου

Γραμματέας: Γιαννάκης Ιωάννου

Β. Γραμματέα: Έλενα Χατζηανδρέου

Ταμίας: Χαράλαμπος Φλουρέντζου

Βοηθός Ταμία: Ανδρέας Ηρακλέους

Μέλη: Ανδρέας Λευτέρη, Ανδρούλλα Καραπίττα, Γιαννάκης Ανδρέου, Ανδρέας Κυριάκου, Αντώνης Παρασκευα, Έλενα Θεοδώρου, Ελευθερία Κωμοδρόμου, Κώστας Κυρατζιής, Κορνηλία Γεωργίου, Στέλλα Καούλλα Καπετάνιου, Λούκας Ζαννέτου, Μιχάλης Ζορλή, Πάτερ Χριστόδουλος, Στέφανος Ευαγόρου, Θεόδουλος Χριστάκη, Χριστίνα Θεοδούλου.