ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Το   Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Αγίου Γεωργίου Βρυσούλες – Αχερίτου, προκηρύσσει θέση Διευθύνοντος Ατόμου, για το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του (ΣΚΕ).

 

Ωράριο Εργασίας :

  • 12:30 – 17:00(Δευτέρα – Παρασκευή)
  • 08:00 – 17:00 (Τις περιόδους που τα σχολεία είναι κλειστά).

 

Απαιτούμενα Προσόντα :

  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος στα Παιδαγωγικά  ή Δημοτική Εκπαίδευση
  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος στη Κοινωνική Εργασία / Ψυχολογία/ Φυσική Αγωγή

 

Πρόσθετα Προσόντα

 

  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office και Περιήγηση στο Διαδίκτυο)
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ώστε να διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία, απασχόληση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών
  • Προηγούμενα πείρα

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cmike@cytanet.com.cy και

να συνοδεύονται από Βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφεί συμβόλαιο εργασίας δοκιμαστικά για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων :Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 1,μ.μ.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες :99-637792( Μιχάλης Καούνας )

Πρόεδρος , Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Αγίου Γεωργίου Βρυσούλες – Αχερίτου,