ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η κοινότητα μας αναπτύσσεται ορθολογιστικά και ανθρωποκεντρικά. Στα πανρμαικά πλάνα διακρίνεται μια σύγχρονη και ισορροπημένη ανάπτυξη