ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Γλέντι στον συνοικισμό Αχερίοτου την Δευτέρα του Πάσχα με την συμμετοχή οργανωμένων συνόλων της κοινότητας μας