ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Πληρωμές λογαριασμών

Μέθοδοι Πληρωμής

  1. ΜΕΣΩ JCC PAYMENT SYSTEM
    Μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά μέσω της JCC κάνοντας κλικ στους διπλανούς συνδέσμους:

Φορολογίες – Υδατοπρομήθεια – Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας:
https://www.jccsmart.com/e-bill/34316026

  1. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
    Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου καθημερινώς μεταξύ 7:45 και 13:00.

Σε περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει με τραπεζική επιταγή να εκδίδεται στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχερίτου και να στέλνεται έγκαιρα.