ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Σ.

Ο πρόεδρος του ΚΣ Αχερίτου παρουσιάζει την αναπτυσσόμενη κοινότητα του και τα επόμενα πλάνα του κοινοτκού του συμβουλίου